White SEO

White SEO – odnosi się do pozycjonowania, które jest prowadzone z użyciem etycznych technik. W przypadku prowadzenia white SEO prawdopodobieństwo otrzymania bana czy filtru jest dużo mniejsze niż przy black SEO.