CTR

CTR – jest to wskaźnik który obrazuje procentową ilość kliknięć na reklamę przez odwiedzających na 100 gości.